Skapar rutiner på arbetsplatser

Fördela arbetsuppgifter, påminn

och klarmarkera

Systematisera internt arbete

Kvalitetsuppföljning

Chefstöd

Dokumentmallar

Överblicka hela organisationen

Onborda nya medarbetare

Vägledning i administrationsarbete

Stöd för arbetsmiljöarbete

Om Digiplan

Digiplan är ett verktyg för att överblicka hela verksamheten för att se till att att inget faller mellan stolarna. Vi har utvecklat ett grund med återkommande aktiviteter som företag eller organisation behöver hålla koll på under ett år utifrån arbetsmiljöarbete, ekonomi, ledningsfrågor, HR och IT. Till dessa aktiviteter finns en mängd funktioner som gör det enklare att planera, utföra och följa upp verksamheten.

Säg hej till grundarna!

HANNA WIIK

Grundare

Pär VIDMArK

Grundare

Mail Icon

hanna@digiplan.se

Telephone Receiver Outline

070 - 573 22 97

Hanna kommer från redovisningsbranschen och har själv drivit företag lokalt i Umeå. Tanken bakom verktyget Digiplan börjades byggas när hon delade många företagares uppfattning om svårigheter att hitta struktur på det interna arbetet och en känsla av att man alltid låg steget efter.


“Att ha ordning och reda i ett bolag är en grundförutsättning för att driva igenom förändringar i en verksamhet. Oavsett om målsättningen är att utveckla eller avveckla så är vår vision att hjälpa företag att göra det med kontroll och effektivitet.”


Pär kommer från IT-branschen och har hjälpt fler hundra företag med deras IT-lösningar och då sett deras utmaningar i att hantera alla interna rutiner som finns i ett företag


“Företagare är bra på mycket men rent generellt gillar vi inte att jobba med alla måsten som finns runt ett företag utan det blir mycket ad hoc och med det så byggs det upp en onödig stress. Det kan vara punkter inom arbetsmiljö, HR, IT eller ekonomi.

Jag tror att vi på digiplan kan lätta på den stressen genom ett smidigt och överskådligt verktyg.”

Kika in vårt system idag!

In Logo Blue Vector